Condiciones Legales

Medidas de seguridad

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado de datos

Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efecto de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

Información sobre los productos y devoluciones

Los servicios que ofrecemos son reservas de instalaciones deportivas, clases, torneos, ligas y en general actividades deportivas, para mas información puedes consultar nuestra página web o llamarnos por teléfono.

La política de devolución/reembolso/cancelación depende de la actividad, si necesitas mas información ponte en contacto con nosotros y te informaremos de cada caso particular.

L.O.P.D
Padel Amfora garantiza que todos los datos recogidos serán utilizados en la forma y con las limitaciones y
derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, así como sus reglamentos de desarrollo.

Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos, por favor, diríjase a Padel Amfora,
por correo, E-mail, fax o incluso telefónicamente, donde le atenderemos para solucionar su consulta.

INFORMACIÓ GENERAL
Titular del lloc padelcambrils.com: Camping Amfora d’Arcs, S.L.
Domicili Social: Ctra. N-340, km. 1145, 43391 Vinyols i el Arcs
NIF: B43105543
Inscripció registral: T2173, F223, S8, H T 2102

Correu-e: amforadarcs@amforadarcs
Correu postal: Camping Amfora d’Arcs. Apartat de correus 143. 43850 Cambrils
Telèfon: 977 36 93 18

CONDICIONS D'ÚS
L'objecte d'aquestes condicions generals és regular l'ús que poden realitzar els usuaris de la web padelcambrils.com titularitat de Camping Amfora d’Arcs, S.L. (en endavant Camping Amfora d’Arcs), sense perjudici de que certs serveis, continguts o activitats dins de la web es sotmetin a les seves pròpies condicions. Per tant, a continuació apareixen els termes de l'acord legal que s'estableix entre l'usuari i Camping Amfora d’Arcs. En accedir, navegar i / o utilitzar aquest lloc web, l'usuari manifesta haver llegit, entès i estar d'acord en aquests termes i complir totes les normes i lleis aplicables.

L'accés i ús de la web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l'usuari amb caràcter general. No obstant això, l'accés i ús de determinats funcionalitats ofertes a través de la web només poden ser realitzades previ registre de l'usuari. En cas del registre d'usuaris a través d'identificadors i contrasenyes, tant l'identificador com la contrasenya són personals e intransferibles de la persona a qui se li concedeixen. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l'identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin de la infracció o revelació del secret.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a Camping Amfora d’Arcs qualsevol modificació en els mateixos. Al mateix temps l'usuari assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que pogués causar per aportar dades falses, incompletes o inexactes.

Els Usuaris s'han d'abstenir, en utilitzar el lloc, d'incórrer en actes de qualsevol naturalesa,
com l'emissió, publicació, càrrega o distribució de dades i / o continguts contra la llei, soscavar l'ordre públic o violar els drets de Camping Amfora d’Arcs o de tercers.

Els Usuaris han d'atenir-se a les normes del lloc, que inclouen però no es limiten a:
•  Donar informació certa en el moment del registre i en utilitzar el lloc.
•  Atenir-se a les lleis aplicables i complir aquestes estipulacions contractuals.
•  Utilitzar el lloc de manera legítima, únicament d'acord amb els objectius professionals d'aquest i de conformitat amb les provisions legals i normatives aplicables i amb les pràctiques vigents.
•  Respectar els drets de propietat intel•lectual pertanyents als continguts proporcionats per
Camping Amfora d’Arcs.

Camping Amfora d’Arcs és titular drets de Propietat intel.lectual i industrial d'aquest lloc web: text, imatges, marques, logotips, combinacions de colors, aixi com l'estructura, selecció i ordre dels seus continguts, llevat que s'especifiqui una altra cosa.

Camping Amfora d’Arcs l’autoritza a descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web, però exclusivament per a ús personal i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre Dret de Propietat de Camping Amfora d’Arcs. La còpia d'informació no ha d'entendre's com una autorització per a transferir cap llicència sobre cap copyright, patent o qualsevol altre dret de propietat intel.lectual de Camping Amfora d’Arcs.

Llei aplicable
Aquests termes i condicions d'ús es regeixen per la normativa española. En cas de discrepància en la interpretació, la versió catalana d'aquestes condicions d'ús prevaldrà sobre les altres, en qualsevol altre idioma. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen aquestes disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l'Usuari acorda sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Dret a modificar els Condicions
Camping Amfora d’Arcs pot modificar aquestes Condicions d'ús en qualsevol moment i sense avís previ. Per tant, es prega a l'Usuari que consulti regularment l'última versió actualitzada, disponible i accessible de forma permanent i gratuïta des de la pàgina inicial del lloc, fent clic a l'enllaç "Condicions d'ús".

Última modificació d’aquesta política: 1 d’octubre de 2014